O nás

Agentura Czech Convention Bureau   působí od 1. ledna 2010. Jejím hlavním záměrem je účinná propagace České republiky coby ideální destinace pro konference a incentivní akce doma i v zahraničí s cílem zvýšit počet takových akcí pořádaných v jednotlivých regionech.

Podstatou projektu je koordinace činnosti regionálních agentur v České republice a jejich vzdělávání, vytvoření požadované úrovně služeb v každém regionu a pomoc při prezentaci jejich celkového produktu. Czech Convention Bureau koordinuje veškeré marketingové aktivity využívané při komunikaci se zahraničními partnery a potenciálními klienty, kteří projeví zájem o pořádání setkání, incentivních akcí, konferencí či výstav v České republice. Agentura také usiluje o harmonizaci prezentace všech regionů České republiky, její zástupci propagují Českou republiku jako kongresovou destinaci na odborných zahraničních veletrzích i na „fam a press-tripech“. Agentura dále vyhledává potenciální kontakty, úzce spolupracuje s mezinárodními asociacemi jako ICCA a připravuje běžné propagační materiály i reklamu do odborných publikací.

V současné době jsou do projektu zapojeny tyto regionální agentury Carlsbad Convention Bureau, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Destinační společnost Východní Čechy, Jihočeská centrála cestovního ruchu, North Bohemia Convention Bureau, North West Bohemia Convention Bureau, Pilsen Convention Bureau, Prague Convention Bureau a Moravian-Silesian Convention Bureau. Kromě toho probíhají jednání s dalšími regionálními agenturami, které projevily zájem o společnou koordinaci při organizaci konferencí a podobných akcí.

Czech Convention Bureau je členem ICCA.

ICCA-logo.jpg